Nyheter

Idrettslaget Flint Søndre Slagen ble stiftet i 1917. Klubben fikk bygget eget klubbhus i 1962 på Løveid, klubbhuset ble videre utvidet i 1972. Klubbhuset var da på 385 kvm og innehold i tilfelle stor salen 4 garderober og noe kontor og lager.

23.05.2014
- ehw

Vi er igang - lørdag 21 mars ble det gjennomført en FANTASTISK dugnad på FLINT

21.03.2015
- ehw

Fin artikkel idag om klubbhuset i TB..
Ta frem avisen og les ,-)

2014-10-07%20TB2.jpg
2014-10-07 TB.pdf

07.10.2014
- alflovik

Da er vi i gang med bygging av klubbhus. Nye bilder på plass. Etter denne uken blir det en liten ferie, så følger vi opp med mer om noen uker.

30.06.2014
- thomassh

FLINT TØNSBERG AIL er iferd med å bygge et klubbhus som skal favne all aktivitet i klubben. Huset skal tilfredsstille alle behov både sportslige, sosiale samt de samlene oppgavene klubben har i Søndre Slagen.

23.05.2014
- ehw