Representanter i Sportslig Utvalg (SU)

Representanter Tlf.               
E-post Oppgave
Espen H. Røkaas 900 74 246
esproe@online.no Sportslig leder
Kjell Chr. Andersen 908 76 972 kjellchr@dugnaden.no Kontraktansvarlig / Overganger
Tom Evan Hansen 992 84 450 tom-evan.hansen@caverion.com Lagspåmelding / Sekretær
Truls Chr. Hansen 484 57 480 trulsch@online.no Alle jentelag
Tom Solberg 922 92 593 tomsolberg@hotmail.com G 14 - 2003
Vegard Vinje 481 30 900 vegardvinje@gmail.com G 16 - 2001
Birger Myhr 957 68 308 birger@pensjonseksperten.no G 16 - 2002
Vegard Henriksen 957 63 208 vegard.henriksen@siv.no G 14 - 2003
Jørn Ludahl 928 33 522 jorn.ludahl@visma.com G 13 - 2004
Christian Berg-Henry 958 45 621 christian@berg-henry.no For Barneutvalget

Sportslig Utvalg (SU) avholder faste møter den andre tirsdagen i måneden kl. 20.00 på Flint.