Talentgrupper

Flint Fotball danner to talentgrupper i ungdomsfotballen. Det er Sportslig leder og årgangenes hovedtrenere som avgjør hvem som skal delta i talentgruppene. Talentgruppenes trenere kan, i samråd med Sportslig Utvalg, invitere med spillere fra samarbeidsklubber.

Talentgruppe 1 trenes av Espen Røkaas og Kjell Arne Mørk og består av spillere fra følgende årganger:
- 10 spillere fra 1998-årgangen
- 10 spillere fra 1999-årgangen
- 6 spillere fra 2000-årgangen

Treningstidspunkt for talentgruppe 1 er: Fredag kl. 17.00 - 18.30 på KG-D.

Talentgruppe 2 trenes av Carsten Hvolgaard og består av spillere fra følgende årganger:
- 6 spillere fra 2000-årgangen
- 10 spillere fra 2001-årgangen
- 5-6 spillere fra 2002-årgangen

Treningstidspunkt for talentgruppe 2 er: Fredag kl. 15.30 - 17.00 på KG-D.